Tri kroky vpred. Žiaden krok vzad.

Priebeh liečby Invisalignom je priamočiary a vyspelý.

1. Konzultácia

Keď poskytovateľ liečby Invisalign potvrdí, že môžete podstúpiť liečbu, nasníma fotografie, urobí digitálne alebo röntgenové skeny alebo vytvorí odtlačky Vašich zubov. Tieto záznamy budú použité na vytvorenie Vášho vlastného liečebného plánu ClinCheck® 3D.

2. Vyrovnávače

Po vyrobení série vyrovnávačov na mieru a ich odoslaní do ambulancie poskytovateľa ich dostanete, aby ste ich mohli nosiť každý deň a vymieňať si ich doma, priemerne každý až každý druhý týždeň. 

3. Výsledky

Svojho poskytovateľa liečby budete navštevovať každých 6 – 8 týždňov za účelom sledovania priebehu liečby a vyzdvihnutia nových vyrovnávačov. Po skončení liečebného plánu budete potrebovať tzv. retainery na zachovanie Vášho nového úsmevu. 

 

Čo keby ste prestali premýšľať spôsobom "Čo keby..."?

Zistite, či je liečba Invisalignom to pravé aj pre Vás