1. Niektorí poskytovatelia stále odoberajú fyzické odtlačky pomocou mäkkej hmoty. Tieto odtlačky následne naskenujú technickí pracovníci značky Invisalign a vytvoria 3D obrázok, ktorý sa použije v softvéri ClinCheck na výrobu alignerov.
  2. Doba trvania liečby sa môže líšiť v závislosti od zložitosti vášho prípadu a bude ho musieť určiť váš poskytovateľ liečby Invisalign.
  3. Podľa údajov spoločnosti Align Technology z 31. marca 2021.