1. V porovnaní so starším typom vyrovnávačov Invisalign vyrábaných z jednovrstvového materiálu (EX30). V štúdii autora Miller a kol., ktorá sa zaoberala meraním intenzity bolesti v priebehu prvého týždňa liečby u dospelých. Kevin Miller a kol. “A comparison of treatment impacts between Invisalign aligner and fixed appliance therapy during the first week of treatment.” American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Zväzok 131, číslo 3, s. 302. e1-302.e9, marec 2007.
  2. Based on a survey of n=2,752 Invisalign doctors who were asked, how much do you agree or disagree with the following statement: “Invisalign is the world’s most advanced digital orthodontic treatment system.” Doctors were surveyed in the USA, Canada, UK, Brazil, Germany, France, Spain, Italy, China, Japan, and ANZ. Data on file at Align Technology, as of July 10, 2020.
  3. Podľa údajov spoločnosti Align Technology k 30. septiembre 2021.
  4. Na základe 2 týždňov nosenia.
  5. Brascher et al. Patient survey on Invisalign treatment comparing the SmartTrack material to the previous aligner material. J Orofac Orthop (2016) 77:432–438.
  6. Niektorí lekári stále získavajú fyzické odtlačky pomocou mäkkej hmoty. Tieto odtlačky následne naskenujú technickí pracovníci značky Invisalign a vytvoria 3D obrázok, ktorý sa použije v softvéri ClinCheck na výrobu vyrovnávačov.