Stvorený na pohyb.

Cieľom každej z inovatívnych funkcií systému Invisalign je odhaliť úsmev, aký si zaslúžite. Preto sa doteraz miliónom ľudí podarilo zmeniť svoj život pomocou odnímateľných a takmer neviditeľných vyrovnávačov. 

Sú vyrobené na mieru s cieľom postupne posúvať Vaše zuby, pričom každý takýto malý posun Vás posúva o jeden krok bližšie k novej verzii Vás samých – efektívne, jemne a presne.  

Vytvorený s cieľom meniť k lepšiemu všetky druhy úsmevov. 

Efektívnosť liečby Invisalignom je klinicky dokázaná. V rukách skúseného poskytovateľa liečby Invisalign ju možno použiť na liečbu miernych až komplexných problémov s vyrovnávaním zubov.

Váš život sa mení rýchlo. Váš úsmev nesmie zaostávať.

Výmenou vyrovnávačov Invisalign každý týždeň namiesto každých dvoch týždňov môžete dosiahnuť úsmev, aký si želáte, už za krátke obdobie 3 mesiacov1. Je to o 50 % rýchlejšie ako predtým. 

Vaším spôsobom.

 

Vďaka našim špičkovým digitálnym nástrojom na plánovanie liečby Vám postačia krátke a väčšinou neinvazívne návštevy u Vášho poskytovateľa liečby Invisalign každých 6 až 8 týždňov. Dostanete novú sériu vyrovnávačov, takže ich môžete vymieňať každý 1 až 2 týždne, kdekoľvek budete.

Viac presnosti, menej bolesti.

 

Vyrovnávače z materiálu SmartTrack sú pohodlnejšie, vyrobené presne podľa línie Vašich ďasien, takže lepšie sedia4 a jednoduchšie sa vkladajú a vyberajú5. Sú navyše menej bolestivé ako konzoly6

Vytvorené na posun Vášho života k lepšiemu, nie na jeho narušenie.

Keďže vyrovnávače sú odnímateľné, môžete ich jednoducho vyberať a vkladať a naďalej si vychutnávať svoje obľúbené jedlo bez akýchkoľvek obmedzení. Ak sa zaoberáte kontaktnými športmi, stačí priehľadné vyrovnávače Invisalign pred športovaním vybrať z úst. 

Najpokročilejší systém priehľadných vyrovnávačov na svete.

Vytvorený s cieľom posúvať vpred.

 

Úsmev, po ktorom túžite je bližšie, ako sa Vám zdá.

Nájdite poskytovateľa Invisalign

1Len Invisalign Go a Invisalign Lite. Pri týždenných výmenách vyrovnávačov v porovnaní s výmenou každé 2 týždne. O týždenných výmenách vyrovnávačov musí rozhodnúť poskytovateľ liečby Invisalign a individuálny liečebný plán. Dĺžka liečby sa môže líšiť v závislosti od individuálnych potrieb pacienta a bude musí ju určiť Váš poskytovateľ liečby. 2Podľa údajov spoločnosti Align Technology. 3Percentuálny podiel zubných hygienikov, ktorí primárne pracujú s ponukou systému Invisalign a ktorí „súhlasia“ alebo „výrazne nesúhlasia“ pri otázke „Počas liečby priehľadnými vyrovnávačmi Invisalign má väčšina pacientov viditeľne znížené ,množstvo zubného povlaku“ (n=176). 4Podľa klinických výskumov materiál SmartTrack a funkcie SmartForce zlepšujú kontrolu nad pohybom zubov. 5V porovnaní s bežne dostupným jednovrstvovým materiálom 0,76 cm. 6V štúdii autora Miller a kol. a pri dospelých s meraním bolesti v prvom týždni liečby. Kevin Miller a kol.  „A comparison of treatment impacts between Invisalign aligner and fixed appliance therapy during the first week of treatment.“  American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.  Zväzok 131, číslo 3, s. 302. e1-302.e9, marec 2007.