Sona Pintesova

Sona Pintesova

Odborný čeľustný ortopéd

Stretnite svojho lekára

GDC number: B52142053
Virtual appointment

Kontakt

Smile Dental s.r.o. Bajzova 14 82108, Bratislava, SK Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Call

Referencie

MDDr. Soňa Pintešová ukončila štúdium zubného lekárstva na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2009 sa pripravovala na špecializačnú skúšku v odbore čeľustná ortopédia (ortodoncia), ktorú úspešne absolvovala v roku 2012. Je členkou Slovenskej ortodontickej spoločnoti. Svoje skúsenosti odovzdáva ďalej poslucháčom zubného lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave a poslucháčom zubnej techniky Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Pravidelne navštevuje kongresy Slovenskej ortodontickej spoločnosti a České ortodontické společnosti. Absolvovala školenia a kurzy svetových ortodontistov ako sú: Prof. Dr. Stephen Williams, Prof. Mudr. Milan Kamínek, Dr. Wick Alexander, Prof. Dr. Ravindra Nanda, Dr. Marco Rosa, Dr. Davide Mirabella, Dr. Marcel Korn, DMD a mnohí iní. Svoje vzdelanie si zvyšuje doktorandským štúdiom na LF UK v Bratislave.

Vzdelanie

LFUK v Bratislave

Akceptované spôsoby platby

Hotovosť
Loading...