Dr. Simona Dianiskova

Dr. Simona Dianiskova

Odborný čeľustný ortopéd

Stretnite svojho lekára

GDC number: 2726

Kontakt

DentaDerm Zuckermandel Zizkova 7 81102, Bratislava, SK Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Call

Referencie

Absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor stomatológia. V rámci postgraduálneho štúdia pracovala na Stomatologickej klinike Fakultnej nemocnice na Heydukovej ulici v Bratislave. Následne absolvovala 4-ročný študijno-pracovný pobyt v Nemecku, v rámci ktorého pracovala na renomovanej klinike pre čeľustnú ortopédiu vo Wurzburgu. Po úspešnom zložení odbornej atestačnej skúšky z čeľustnej ortopédie prevzala vedenie čeľustno-ortopedickej praxe DentaDerm. V roku 2006 úspešne obhájila titul doktora filozofie (PhD.)v odbore čeľustná ortopédia. V roku 2008 promóciou ukončila 3-ročné postgraduálne štúdium v odbore Riadenie verejného zdravotníctva a získala tak titul Master Of Public Health. V posledných rokoch sa zúčastnila na množstve odborných školení a prednášok v zahraničí. Od roku 2009 je prednostkou Katedry čeľustnej ortopédie na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity. Je predsedníčka revíznej komisie Slovenskej Ortodontickej Spoločnosti. V roku 2015 získala titul Master of Lingual Orthodontics z Univerzity Neapol.

Vzdelanie

LF UK
SZU
Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Asociácie

slovenská ortodontická spoločnosť
česká ortodontická spoločnosť
európska ortodontická spoločnosť
slovenská komora zubných lekárov
európska aligner asociácia

Akceptované spôsoby platby

Hotovosť
Kreditná karta

Iné lokality

Loading...