Zásady ochrany osobných údajov a súbory „cookie“

Zásady ochrany osobných údajov a súbory „cookie“

Dátum poslednej aktualizácie: 9. decembra 2012

Spoločnosť Align Technology, Inc. (ďalej len „Align“), konštruktér, výrobca a predajca systému Invisalign®, intraorálnych skenerov iTero® a služby OrthoCAD, je zaviazaná chrániť vaše osobné údaje. Nasleduje opis spôsobu, akým používame a zdieľame údaje, ktoré zhromažďujeme na našich webových lokalitách a na lokalitách našich partnerov.

Všeobecne platí, že môžete navštevovať naše webové lokality bez toho, aby ste nám povedali, kto ste, alebo prezradili akékoľvek osobné údaje o svojej osobe. V určitých situáciách však môžeme od vás požadovať údaje o vašej alebo inej osobe, ktorú poznáte, a to napríklad meno, e-mailová adresa či domáca adresa. Naším zámerom je vopred vás informovať o tom, že získavame od vás tieto osobné údaje na internete, a získať váš súhlas vtedy, keď je to vyžadované.

Zákon o ochrane osobných údajov detí na internete
Čo robíme s údajmi, ktoré zhromažďujeme?
Súbory „cookie“ a reklama
Prepojenia na iné lokality
Súťaže
Zabezpečenie
Nekontaktovať
Práva v oblasti ochrany osobných údajov
Aktualizácie
Kontaktujte nás

Zákon o ochrane osobných údajov detí na internete

Spoločnosť Align nemá v úmysle zhromažďovať žiadne údaje od detí mladších ako štrnásť rokov, pokiaľ tieto údaje nie sú získané od rodiča alebo zákonného zástupcu. Hoci nedokážeme zabrániť dieťaťu, aby získalo prístup na túto webovú lokalitu, nezhromažďujeme žiadne osobné údaje bez toho, aby sme dali jasne najavo, že osoba, ktorá poskytuje údaje, musí mať najmenej 14 rokov.  S prípadnými otázkami ohľadne zhromažďovania údajov na našej webovej lokalite sa obracajte na Privacy@aligntech.com.

Čo robíme s údajmi, ktoré zhromažďujeme?

Údaje získané počas návštevy našich webových lokalít, alebo ktoré ste poskytli, môžu byť použité na tieto účely:

– poskytovať vám informácie o produktoch, službách, novinkách a akciách,

– umožniť vám používať, zakúpiť si alebo prevziať produkty a služby,

– získavať demografické údaje o vývojových trendoch používateľov, ako sú napríklad informácie o veku, pohlaví a všeobecnej výške príjmu,

– poskytovať certifikovaným lekárom informácie o súčasných alebo potenciálnych pacientoch,

– analyzovať používanie našich služieb a produktov, vyvíjať nové služby a produkty a prispôsobiť naše produkty, služby a iné informácie, ktoré sprístupňujeme.

Používame obrovskú kombináciu zdrojov údajov (online, objednávky, zákazníci a pod.) na získanie úplného prehľadu o našom produktovom a marketingovom úsilí.  Toto slúži len na naše potreby a nezdieľame vaše údaje s inými podnikateľskými subjektmi na ich vlastné účely.

Môžeme tiež poskytnúť osobné údaje o vás, ak sme presvedčení, že tento postup je vyžadovaný zákonom alebo že je nutný na ochranu nášho majetku či iných zákonných práv (napríklad na uplatňovanie našich dohôd či vlastníckych práv iných osôb).

Spolupracujeme s inými podnikateľskými subjektmi, ktoré nám pomáhajú s naším marketingom, komunikáciou a predajom, a na tieto účely môžeme zdieľať údaje o vás. Títo partneri nesmú použiť vaše osobné údaje na iné účely, než je podnikanie so spoločnosťou Align.

Informácie o našich používateľoch, vrátane osobných údajov, môžu byť navyše poskytnuté ako súčasť fúzie, akvizície, financovania dlhu, predaja majetku spoločnosti, či podobnej transakcie, rovnako ako aj v prípade insolvencie, konkurzu alebo nútenej správy, v rámci ktorej osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám ako súčasť jedného z našich obchodných aktív.

Súbory „cookie“ a reklama

Naše webové lokality používajú súbory „cookie“ na zlepšenie používateľskej skúsenosti. Webovej lokalite umožňujú „zapamätať si“ vás, a to buď po dobu trvania vašej návštevy (pomocou súborov „cookie“ relácie), alebo pre opakované návštevy (pomocou trvalých súborov „cookie“). Súbory „cookie“ nám pomáhajú dozvedieť sa aj to, ako fungujú naše webové lokality či naše marketingové úsilie, ale tieto súbory „cookie“ obyčajne nezhromažďujú žiadne osobné údaje o vás.  Hoci súhlas s používaním súborov „cookie“ nie je podmienkou pre navštívenie našich webových lokalít, používame súbory „cookie“, z ktorých väčšina je nevyhnutná na používanie tejto webovej lokality. Súbory „cookie“ sú malé textové súbory uložené na pevných diskoch počítačov. Pravidelne sú používané na analýzu aktivity na jednotlivých webových lokalitách. Zhromažďovaním a zapamätaním si údajov o vašej návšteve webovej lokality súbory „cookie“ umožňujú webovým aplikáciám zistiť vaše individuálne preferencie a reagovať podľa nich. Toto nám umožňuje určiť užitočnosť informácií, ktoré poskytujeme našim používateľom, a analyzovať efektivitu navigačnej štruktúry pri poskytovaní týchto informácií. V konečnom dôsledku súbory „cookie“ nám pomáhajú poskytovať vám lepšiu skúsenosť s webovou lokalitou.

Ak si neželáte používať súbory „cookie“ na tejto webovej lokalite, nastavte svoj prehliadač (ako sú napr. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox) tak, aby vás upozornil pred prevzatím súborov „cookie“ a odmietol súbor „cookie“, keď vás prehliadač upozorní na jeho prítomnosť. Môžete odmietnuť aj všetky súbory „cookie“ tak, že ich vypnete vo svojom prehliadači. Ak ste nastavili prehliadač tak, aby nepovolil používanie súborov „cookie“, aj naďalej budete môcť navštíviť webovú lokalitu. Toto nastavenie však môže mať vplyv na schopnosť plnohodnotne používať túto webovú lokalitu. Súbory „cookie“ na tejto webovej lokalite môžete spravovať aj tak, že kliknete sem.

Používame aj bežné internetové technológie, ako sú napríklad internetové značky (známe aj pod názvom webové signály, akčné značky či GIF) v spojení so súbormi „cookie“. Tieto značky používame prostredníctvom reklamnej spoločnosti. Značky sú umiestňované do online reklám, ktoré smerujú používateľov na naše webové lokality a na rôzne stránky samotnej webovej lokality. Túto technológiu používame na meranie reakcie návštevníkov na našu webovú lokalitu a vplyvu našich reklamných kampaní (vrátane toho, koľkokrát je stránka otvorená a aké informácie sú zobrazené). Toto nám pomáha merať čas, za ktorý sa z návštevníka našej webovej lokality stane zákazník, takže informácie získané na webovej lokalite porovnávame s údajmi skutočných zákazníkov. Táto technológia však nemusí byť použitá na webovej lokalite, ktorú práve používate.

Na našej webovej lokalite používame službu Google Analytics. Ide o službu na analyzovanie aktivity na webových stránkach od spoločnosti Google, Inc. Služba Google Analytics používa súbor „cookie“ na vyhodnotenie toho, ako sú tieto služby používané, a na zostavenie správy pre našu spoločnosť.  Ak si neželáte, aby bola služba Google Analytics zapnutá, kliknite sem.

Prepojenia na iné lokality

Na tejto lokalite môžu byť použité prepojenia na iné lokality výlučne na účely zjednodušenia navigácie. Spoločnosť Align nie je zodpovedná za zásady ochrany osobných údajov ani za obsah týchto prepojených webových lokalít a to, že sú prepojenia vložené, neznamená, že schvaľujeme tieto informácie, či príslušnú firmu. To znamená, že ak sa pripájate na inú lokalitu cez našu webovú lokalitu, nedokážeme kontrolovať to, ako táto druhá strana manipuluje s vašimi údajmi.

V určitých prípadoch sa vám môže naskytnúť možnosť podeliť sa o osobné údaje s inými webovými lokalitami, ako sú napríklad lokality sociálnych médií. Môžeme sprístupniť praktické prepojenie, ktoré vám to uľahčí, ale nemáme kontrolu nad príslušnou webovou lokalitou ani nad príspevkami či údajmi, ktoré poskytnete.

Súťaže

Na našej lokalite môžeme organizovať súťaže a požiadať návštevníkov, aby poskytli svoje kontaktné údaje (napríklad e-mailovú adresu). Kontaktné údaje získané v rámci týchto súťaží používame na zasielanie informácií o našej spoločnosti a pravidelné kontaktovanie osoby v medziach povolených zákonom. Ak sa chcete odhlásiť z prijímania budúcej korešpondencie, použite prepojenie, ktoré sa nachádza v každej e-mailovej správe.

Zabezpečenie

Na tejto lokalite sú použité bezpečnostné opatrenia na ochranu pred stratou, zneužitím a pozmenením údajov, nad ktorými máme kontrolu. Naše webové portály, ako je napríklad lokalita Invisalign Doctor, posielajú údaje o pacientoch bezpečným spôsobom cez protokol HTTPS. Aby návštevník mohol používať tieto portály, musí mať vytvorené konto. Portály nie sú dostupné širokej verejnosti.

Nekontaktovať

Spoločnosť Align vám umožní odhlásiť sa z prijímania elektronickej komunikácie spoločnosti Align aj našich partnerov. Ak si neželáte prijímať komunikáciu od nás, napíšte nám na adresu remove@aligntech.com. V správe nezabudnite uviesť názov vašej krajiny. Na tento účel môžete použiť aj praktickú funkciu na odhlásenie, ktorá je súčasťou e-mailových správ. Prosíme vás, aby ste nám poskytli určitý čas na spracovanie vašej žiadosti.

Ak sa odhlásite týmto spôsobom, nebudete odhlásený/-á z nutnej komunikácie, ako je napríklad odpovedanie na otázku. Odhlásenie bude zrušené, ak nás neskôr požiadate o poskytnutie informácií.

Práva v oblasti ochrany osobných údajov

Ak máte práva ohľadne prístupu, uverejnenia, zmeny či odstránenia údajov na základe zákonov vašej krajiny, môžete sa na nás obrátiť na poštovej alebo e-mailovej adrese uvádzanej nižšie. Napríklad, v Kalifornii jednotlivec môže požiadať raz za kalendárny rok o poskytnutie zoznamu informácií, ktoré poskytujeme tretím stranám na účely priameho marketingového úsilia týchto tretích strán. Nie je naším zvykom predávať či požičiavať žiadne osobné údaje iným spoločnostiam na účely priameho marketingu týchto spoločností. V Európe nás jednotlivci môžu kontaktovať napríklad v súvislosti s ich právami na prístup k vlastným údajom. Toto sú len príklady a vaše konkrétne práva na základe zákonov príslušnej krajiny v nich nemusia byť uvádzané.

Aktualizácie

Príležitostne môžeme aktualizovať toto vyhlásenie. Keď sa tak stane, na začiatku vyhlásenia uvedieme dátum poslednej aktualizácie. Ak budete ďalej používať akúkoľvek webovú lokalitu spoločnosti Align, toto používanie sa bude riadiť vyhlásením, ktoré je platné v čase, kedy webovú lokalitu používate. Odporúčame vám, aby ste si pravidelne prečítali toto vyhlásenie a zachovali si prehľad o tom, akým spôsobom zhromažďujeme, používame a zdieľame osobné údaje.

Kontaktujte nás

S možnými otázkami týkajúcimi sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, zásad súvisiacich s webovou lokalitou spoločnosti Align, vašich údajov a práv súvisiacich s vašimi údajmi, či používania tejto webovej lokality, sa obracajte na:

Align Technology B.V.
Arlandaweg 161
1043 HS Amsterdam

HOLANDSKO

Privacy@aligntech.com