Zásady ochrany osobných údajov a súbory „cookie“

Zásady ochrany osobných údajov a súbory „cookie“

Posledná aktualizácia 24. február 2018

Predošlá verzia: 5. október 2016

ÚVOD

Spoločnosť Align Technology, Inc. a jej partneri (ďalej len „Align“, „my“, „nás“ a odvodené formy) sú rozhodnutí chrániť vaše informácie (v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov termín „informácie“ znamená informácie identifikovateľné osoby, ktoré sú považované za osobné údaje, a ktoré vy poskytujete alebo my zbierame o vás alebo od vás prostredníctvom našich webových stránok).

Spoločnosť Align navrhuje, vyrába a ponúka systém Invisalign® a intraorálne skenery iTero®, ako aj služby OrthoCAD a aplikáciu a webovú stránku My Invisalign, ktoré umožňujú používateľom sledovať a zdieľať svoj pokrok počas liečby Invisalignom, a to nahrávaním obrázkov, zdieľaním príbehov, vytváraním pripomienok vyšetrení a prijímaním upozornení (App“ďalej len súhrnne „Aplikácia“). Tento dokument uvádza, ako zbierame, používame a zdieľanie informácie, ktoré získavame na našich webových stránkach a v našej aplikácii (ďalej len súhrnne „Stránky“).

Vo všeobecnosti platí, že môžete navštevovať naše stránky bez toho, aby ste nám museli oznámiť, kto ste, ako aj bez potreby odhaľovania o sebe akýchkoľvek osobných informácií. V niektorých situáciách však môžeme o vás alebo osobách, ktoré poznáte, hľadať informácie ako napríklad meno, e-mailová alebo domáca poštová adresa. Naším zámerom je dať vám vedieť predtým, ako tieto osobné informácie od vás získame na internete, a dostať na ich spracovanie váš súhlas v prípadoch, keď je to potrebné.

Využívaním našich Stránok vyjadrujete súhlas so zbieraním, používaním, prezradením, prevodom a spracovaním osobných údajov, v súlade s týmto Prehlásením o používaní osobných údajov.

Informácie, ktoré od vás zbierame
Čo robíme s informáciami, ktoré zbierame?
S kým zdieľame vaše informácie?
Ako dlho uchovávame vaše informácie?
Súbory cookie a reklamy
Ochrana súkromia detí
Odkazy na iné stránky
Marketing a odmietnutie kontaktovania
Sociálne médiá
Medzinárodné prevody údajov
Zabezpečenie
Vaše práva
Aktualizácie
Kontaktujte nás

Informácie, ktoré od vás zbierame

Zbierame nasledovné typy osobných a citlivých informácií o zákazníkoch, partneroch (predošlých, potenciálnych a aktuálnych), rodičoch/opatrovníkoch pacientov a návštevníkoch webových stránok po ich registrácii na členstvo na našich Stránkach, prípadne prostredníctvom online formulárov alebo po prevzatí a používaní Aplikácie, napríklad po registrácii na prijímanie nových oznámení o novinkách od nás, alebo na podstúpenie hodnotenia úsmevu.

  • Kontaktné údaje ako napríklad vaše meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Informácie, ktoré nám umožňujú vás liečiť, ako napríklad vek, pohlavie, zdravotné informácie týkajúce sa vašich zubov vrátane obrázkov vašich zubov a tváre. O takýchto zámeroch vás budeme informovať v čase, keď budeme žiadať o zber osobných údajov alebo citlivých informácií od vás, a budeme zbierať len informácie, ktoré sú striktne nevyhnutné na naplnenie týchto zámerov.

V prípade, že budeme cez naše Stránky zbierať zdravotné informácie alebo iné typy citlivých informácií, požiadame vás o výslovný súhlas.

Navyše o vašom používaní Stránok budeme zbierať spôsobom, ktorý je popísaný v časti “Súbory Cookie a reklamy“ nižšie.

V niektorých prípadoch sa môžete rozhodnúť poskytnúť nám osobné údaje o iných ľuďoch, aby sme ich mohli napríklad kontaktovať s informáciami o nás. Ich osobné údaje môžete s nami zdieľať, len ak ste získali ich súhlas a povolenie tak urobiť.

Čo robíme s informáciami, ktoré zbierame?

Osobné informácie, ktoré získavame na základe vášho používania Stránky alebo ktoré od vás získavame, môžu byť použité:

Naše právne zdôvodnenie na zbieranie a používanie osobných informácií uvedených vyššie bude záležať od príslušných osobných informácií a konkrétneho kontextu, v ktorom ich zbierame. V prípadoch, keď sme s vami vstúpili do zmluvy, napríklad s cieľom poskytovať vám produkty a služby Invisalign, budeme spracovávať vaše informácie s cieľom výkonu tejto zmluvy. V iných situáciách môžeme vaše informácie spracovávať na legitímne obchodné záujmy spoločnosti Align ako napríklad marketing alebo zlepšovanie našich produktov a služieb, za predpokladu, že pred týmito záujmami nebudú mať prednosť vaše práva. V čase zbierania informácií vám dáme jasne vedieť, aké sú naše legitímne záujmy.

Využívame masívne kombinácie zdrojov údajov (online, objednávky, zákazníci a pod.), s cieľom získať kompletný prehľad o našich produktových a marketingových činnostiach. Tieto údaje slúžia len na naše účely a vaše informácie nezdieľame s inými spoločnosťami, aby ich mohli používať na účely iné ako je ich spolupráca s nami.

Ak vás žiadame o poskytnutie osobných informácií s cieľom splniť právne požiadavky alebo naplniť predmet zmluvy, v príslušnom čase vám to jasne oznámime a budeme vás informovať, či je poskytnutie vašich osobných informácií povinné alebo nie (ako aj o prípadných dôsledkoch, ak svoje osobné informácie neposkytnete).

S kým zdieľame vaše osobné informácie?

Pôsobíme v partnerstve s inými firmami, ktoré nám pomáhajú pri marketingu, komunikácii, poskytujú úložisko a pomoc s predajom, a môžeme o vás zdieľať informácie na tieto účely. Títo partneri nesmú používať vaše informácie na iné účely než je spolupráca s Alignom. Zoznam našich aktuálnych poskytovateľov služieb vám sprístupníme ak kontaktujete privacy@aligntech.com.

Okrem toho môžeme zdieľať vaše informácie s inými spoločnosťami Align na účely uvedené v časti „Čo robíme s informáciami, ktoré zbierame?“ Zoznam našej aktuálnej skupiny spoločností vám sprístupníme ak kontaktujete privacy@aligntech.com.

Navyše môžu byť všetky informácie, ktoré zbierame, vrátane osobných informácií, poskytnuté tretím stranám (a ich agentom a poradcom) ako súčasť nášho reálneho alebo potenciálneho zlúčenia, prevzatia, financovania dlhu, predaja aktív spoločnosti alebo podobnej transakcie, ako aj v prípade nesolventnosti, bankrotu alebo konkurznej správy, keďže v tomto prípade môžu byť osobné informácie prevedené tretím stranám ako súčasť našich obchodných aktív.

Okrem toho môžeme poskytnúť osobné informácie o vás každej príslušnej bezpečnostnej zložke, regulačnému či vládnemu úradu, súdu alebo inej tretej strany, ak budeme presvedčení, že je to zákonne povinné alebo nevyhnutné na ochranu nášho majetku alebo iných zákonných práv (vrátane, avšak nielen, presadzovanie našich zmlúv alebo práv iných subjektov).

Môžeme takisto zdieľať vaše informácie, ak na to vyjadríte súhlas.

Ako dlho uchovávame vaše informácie?

Osobné informácie uchovávame v prípade, že na tom máme aktívne obchodné záujmy (napríklad poskytovať vám produkty a služby Invisalign alebo spĺňať platné právne, daňové alebo účtovnícke požiadavky).

Keď nebudeme mať aktívne obchodné záujmy na spracovanie vašich osobných informácií, budú následne buď vymazané alebo anonymizované, prípadne ak to nie je možné (napríklad ak boli vaše osobné informácie uložené v záložných archívoch), budú bezpečne uložené a izolované od akéhokoľvek ďalšieho spracovania, kým nebude možné ich vymazanie.

Súbory cookie a reklamy

Keď navštevujete našu webovú stránku, môžeme z vášho zariadenia automaticky zbierať informácie. V niektorých krajinách vrátane členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru môžu byť tieto informácie v rámci platných zákonov na ochranu osobných údajov považované za osobné informácie.

Medzi informácie, ktoré zbierame automaticky, môžu konkrétne patriť informácie ako vaša IP adresa, typ zariadenia, unikátne identifikačné čísla zariadenia, typ prehliadača, širšia geografická lokalizácia (napríklad názov krajiny alebo alebo lokalizácia na rovni názvu mesta), ako aj ďalšie technické informácie. Navyše môžeme zbierať informácie o tom, akým spôsobom vaše zariadenie interaguje s našimi Stránkami, vrátane navštívených stránok a kliknutých odkazov.

Zbieranie týchto informácií nám umožňuje lepšie pochopiť návštevníkov, ktorí prichádzajú na našu webovú stránku, odkiaľ prišli a aký obsah ich na nej zaujíma. Tieto informácie používame na naše interné analytické účely a s cieľom zlepšiť kvalitu a relevantnosť našej webovej stránky pre návštevníkov.

Niektoré takéto informácie môžu byť zbierané pomocou súborov cookie a podobných sledovacích technológií. Ďalšie informácie nájdete v časti Súbory Cookie a reklamy.

Súkromie detí

V spoločnosti Align nemienime zbierať osobné údaje od detí mladších ako trinásť (13) rokov, okrem prípadov, keď sú tieto informácie získané od rodičov alebo opatrovníkov. Hoci nemôžeme deťom zabrániť navštevovať naše Stránky, nezbierame žiadne osobné informácie bez jasného oznámenia, že osoba, ktorá tieto informácie poskytuje, musí mať aspoň 13 rokov. Ak máte otázky o zbieraní informácií našimi Stránkami od detí, kontaktujte nás na adrese Privacy@aligntech.com.

Dovolíme si vás upozorniť, že limit uvedený vyššie sa môže líšiť v závislosti od platných právnych požiadaviek vo vašej krajine. V takom prípade to uvedieme v čase zbierania týchto informácií.

Odkazy na iné stránky

Naše Stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, a to len za praktickým účelom. Spoločnosť Align nie je zodpovedná za postupy na ochranu súkromia ani za obsah na týchto iných webových stránkach, a zahrnutie ich odkazov neznamená, že schvaľujeme dané informácie alebo spoločnosť. Znamená to, že ak sa spojíte s inou stránkou prostredníctvom našich Stránok, nebudeme zodpovední za to, čo budú robiť s vašimi informáciami, a nemáme nad tým kontrolu.

Navyše môžete mať možnosť zdieľať svoje informácie s inými webovými stránkami ako napríklad stránky sociálnych médií. Môžeme vám poskytnúť praktický odkaz, aby sme vám to uľahčili, ale nebudeme za to zodpovední a nemáme kontrolu nad ich webovými stránkami ani nad vašimi príspevkami a zdieľaním. Nabádame vás, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov a informácie o postupoch pri ich zbieraní pre tieto iné webové stránky a sociálne médiá.

Marketing a odmietnutie kontaktovania

Môžeme vám z času na čas odosielať informácie o nás, pokiaľ ste nám na to poskytli súhlas (a pokiaľ je požadovaný).

Align vám poskytuje možnosť vyžiadať zastavenie odosielania elektronickej korešpondencie od spoločnosti Align alebo jej partnerov tak, že odvoláte svoj súhlas. Ak od nás nechcete dostávať korešpondenciu, dajte nám o tom vedieť, keď zbierame vaše informácie alebo nám kedykoľvek napíšte na adresu remove@aligntech.com a nezabudnite uviesť údaje o svojej krajine. Prípadne môžete použiť praktickú funkciu odhlásenia z odberu, ktorá je súčasťou našich e-mailových správ. Poskytnite nám, prosím, dostatok času na spracovanie vašej požiadavky.

Berte na vedomie, že takéto odvolanie súhlasu sa nevzťahuje na nevyhnutnú korešpondenciu ako je odpovedanie na požiadavky, a bude zrušené, ak si od nás neskôr vyžiadate informácie, napríklad ak sa prihlásite na prijímanie nových upozornení od nás.

Sociálne médiá

Obsah generovaný používateľom. Ak ste používateľ siete Facebook, Twitter alebo iných stránok sociálnych médií s nastavením verejného účtu a označíte jednu z našich verejných kampaní hashtagom ako napríklad #unbraceyoursmile alebo takým, v ktorom je uvedený názov nášho produktu ako je #invisalign, #invisalignteen alebo #invisalignTalk, budeme môcť vybrať vaše recenzie našich produktov zo stránok sociálnych médií a zverejniť ich na našich Stránkach. Je to tak s cieľom zdieľať váš názor na naše produkty s návštevníkmi našich Stránok. Predtým ako vaše komentáre zverejníme na našich Stránkach, skontrolujeme ich. Nepoužívajte tieto hashtagy, ak nechcete, aby boli vaše recenzie dostupné na našich Stránkach.

Zverejnením alebo iným sprístupnením akéhokoľvek obsahu na verejnej platforme sociálnych médií o vašej skúsenosti s Invisalignom a odpovedaním „Áno“, keď vás požiadame o povolenie opätovne zverejniť obsah na nami vlastnených kanáloch ako napríklad Facebook (http://facebook.com/invisalign), Pinterest (http://pinterest.com/Invisalign), Google+ (http://google.com/+Invisalign), YouTube (http://youtube.com/invisalign & http://youtube.com/invisalignteen), Twitter (http://twitter.com/invisalign), Instagram (http://instagram.com/invisalign & http://instagram.com/invisalignteen) Tumblr (http://invisalignteen.tumblr.com/) a ďalšie, tým vyjadrujete a zaručujete, že máte trinásť (13) alebo viac rokov a že súhlasíte s .podmienkami používania uvedenými na našej stránke na týchto webových stránkach.

Ak sa rodič, opatrovník alebo akákoľvek iná osoba dozvie, že obsah generovaný používateľom bol zdieľaný osobou mladšou ako trinásť (13) rokov, pošlite nám, prosím, e-mailovú správu na adresu InvisalignTakedown@GoldPR.com.

Medzinárodné prevody údajov

Align funguje globálne a môžeme preto prevádzať vaše osobné informácie do iných krajín, v ktorých Align funguje, vrátane krajín iných ako je krajina vášho bydliska. Vaše osobné údaje môžu byť takisto uložené na našich serveroch nachádzajúcich sa mimo krajiny vášho bydliska. Naďalej však budeme chrániť vaše informácie v súlade s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov a našimi Záväznými korporačnými pravidlami.

Okrem záväzkov plynúcich z tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov spoločnosť Align stanovila Záväzné korporačné pravidlá (angl. Binding Corporate Rules, skr. BCR), ktoré určujú prístup k ochrane a správe osobných informácií pre spoločnosť Align v globálnom meradle. Naše pravidlá BCR nájdete po prejdení na odkaz uvedený v predošlom odseku.

V prípade, že prevádzame vaše informácie mimo EHS našim poskytovateľom služieb a partnerom, robíme tak na základe štandardných zmluvných článkov schválených Európskou komisiou (Záväzné korporačné pravidlá) alebo dokumentu Ochranný štít.

Zabezpečenie

Naše Stránky používajú náležité technické a organizačné bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť pred zničením, stratou, zneužitím a zmenou, neoprávneným poskytnutím alebo prístupom k informáciám, ktoré máme pod kontrolou. Naše webové portály ako napríklad Lokalita lekára Invisalign prenášajú informácie o pacientoch (vrátane osobných údajov) zabezpečeným spôsobom cez protokoly HTTPS. Tieto portály vyžadujú účty zákazníkov a nie sú dostupné širokej verejnosti.

Vaše práva

Ak máte práva na prístup, poskytnutie, zmenu alebo vymazanie (ako je to určené platnými zákonmi), kontaktujte nás na poštovej alebo e-mailovej adrese uvedenej nižšie.

Napríklad v Kalifornii môžu osoby žiadať jedenkrát za kalendárny rok zoznam poskytnutí, aké dávame tretím stranám na ich priame marketingové činnosti. Nie je naším zvykom predávať či prenajímať žiadne osobné informácie iným spoločnostiam na ich priamy marketing.

V zmysle spoločností Align v Európe nás môžu kontaktovať osoby v zmysle ich práv na:

  • Prístup, úpravu, aktualizáciu alebo požiadavky na vymazanie ich osobných informácií.
  • Námietky voči spracovaniu ich osobných informácií a požiadavky na obmedzenie spracovania ich osobných informácií alebo ich prenosnosti.
  • Kedykoľvek sa odhlásiť z marketingovej korešpondencie, ktorú posielame. Toto právo je možné využiť kliknutím na tlačidlo „Odhlásiť“ alebo „Zrušiť odber“ v marketingových e-mailových správach, ktoré posielame. Ak sa chcete odhlásiť z iných foriem marketingu (napríklad poštový marketing alebo telemarketing), kontaktujte nás s použitím kontaktných údajov poskytnutých nižšie.

     

  • Kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas, ak sme zbierali a spracovávali vaše osobné informácie s vaším súhlasom. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovávania, ktoré sme začali pred takýmto odvolaním, ani na spracovanie vašich osobných informácií vykonaní v zmysle zákonných práv na spracovanie iných než váš súhlas.
  • Máte právo sťažovať sa inštitúcii na ochranu osobných údajov ohľadom nášho zbierania a používania vašich osobných informácií. Ďalšie informácie získate ak budete kontaktovať svoju lokálnu inštitúciu na ochranu osobných údajov.

V Singapure nás môžete vo všeobecnosti požiadať o poskytnutie informácií o spôsoboch, akými sú alebo môžu byť vaše osobné údaje v našom vlastníctve alebo pod našou kontrolou, použité alebo poskytnuté, do jedného roka od dátumu požiadavky. Na každú požiadavku o prístup sa môžu vzťahovať poplatky na uhradenie našich nákladov na takéto poskytnutie podrobností o vašich osobných údajoch, a po prijatí vašej požiadavky o prístup vás upovedomíme o výške poplatku.

Tu uvádzame len príklady a vaše konkrétne práva tu nemusia byť ako príklady uvedené.

Aktualizácie

Toto prehlásenie môžeme príležitostne aktualizovať. V takom prípade uvedieme na začiatku prehlásenia dátum poslednej aktualizácie. Poznámka o takejto aktualizácii alebo úprave bude uvedená na našich Stránkach alebo poskytnutá priamo vám, ak je to vyžadované zákonom. Odporúčame vám pravidelne si pozrieť toto prehlásenie, aby ste boli stále informovaní o spôsobe, akým zbierame, používame a zdieľame osobné informácie. Ak s týmito zmenami nesúhlasíte, Stránky prestaňte používať.

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade akýchkoľvek otázok o tomto prehlásení o ochrane súkromia, postupoch na našich stránkach alebo vašich právach týkajúcich sa vašich informácií, prípadne vašej interakcie s našimi Stránkami, kontaktujte nás na adrese:

Globálna centrála

Align Technology, Inc.
Attention: Privacy Office
2560 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
Privacy@aligntech.com

Centrála pre EÚ

Align Technology Switzerland GmbH
Attention: Privacy Office
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Switzerland
Privacy@aligntech.com

Prípadne môžete kontaktovať zložku spoločnosti Align, ktorá má na starosti používanie vašich informácií. Podrobnosti sú dostupné tu.