Najčastejšie kladené otázky

Čo je Invisalign®?

Liečba Invisalignom je prakticky neviditeľný spôsob vyrovnania Vašich zubov. Pomocou pokročilej 3D počítačovej zobrazovacej technológie Invisalign zobrazí Váš kompletný liečebný plán podľa predpisu poskytovateľa liečby Invisalign, od východiskovej polohy zubov až po konečnú požadovanú polohu. Následne sa vyrobí presne na mieru Vašich zubov séria priehľadných vyrovnávačov, ktoré budú zuby postupne posúvať.

Pacient každý vyrovnávač nosí približne dva týždne, následne sa vymení za ďalší z danej série, a postupne posúva zuby do predpokladanej konečnej polohy. Časy liečby závisia od konkrétnych potrieb pacienta a musí o nich rozhodnúť Váš poskytovateľ liečby Invisalign.

Ako funguje Invisalign?

Vyrovnávače Invisalign posúvajú zuby pomocou série dôkladne kontrolovaných pohybov. Na rozdiel od tradičných zubných strojčekov liečba Invisalignom nielen ovláda mieru pohybu, o ktorý sa postará každý vyrovnávač, ale aj o načasovanie tohto pohybu. V každej fáze sa teda hýbu len niektoré zuby a dodržiava sa tak plán liečby Invisalignom pre danú konkrétnu fázu. Výsledkom je systém efektívneho využívania tlaku.

Koľko stojí Invisalign?

Tak ako v prípade iných typov ortodontickej liečby závisia náklady na liečbu Invisalignom od komplexnosti požadovaného vyrovnania Vašich zubov a od priebehu liečby.  Presné výšku nákladov však dokáže určiť len poskytovateľ liečby Invisalign.

Ako môžem začať s Invisalignom?

Dohodnite si návštevu u poskytovateľa liečby Invisalign na počiatočnú konzultáciu.

Ako dlho trvá liečba Invisalignom?

Dĺžka liečby závisí od komplexnosti liečby a vo všeobecnosti je porovnateľná s dĺžkou liečby v prípade tradičného strojčeka. Podrobnejšie informácie Vám môže poskytnúť počas konzultácie poskytovateľ liečby Invisalign.

Čo je to Invisalign a ako funguje?

Technológie

Vyrovnávače

Poskytovatelia liečby Invisalign

Priebeh liečby

Vhodnosť na liečbu

Zdravá ústna dutina

Život počas liečby Invisalignom