Všimnite si rozdiel už skôr1.

Zaujímalo by vás, ako rýchlo by sa váš úsmev mohol zmeniť? Pohrajte sa s posúvačom a sledujte, ako sa tieto úsmevy premieňajú už v priebehu niekoľkých týždňov. Takto posúvať zuby dokáže len technológia Invisalign.

1Tieto príklady slúžia len na ilustračné účely. Čas trvania liečby sa môže líšiť v závislosti od individuálnych potrieb pacienta a bude ho musieť určiť váš poskytovateľ liečby.

Skrížený zhryz

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Týždeň 1

Stesnanie zubov

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Týždeň 1

Hlboký zhryz

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Týždeň 1

Medzery medzi zubami

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Týždeň 1

Otvorený zhryz

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Týždeň 1

Obrátený zhryz

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Týždeň 1

1Len Invisalign Go a Invisalign Lite. Pri týždenných výmenách alignerov v porovnaní s dvojtýždennou výmenou. O týždenných výmenách alignerov musí rozhodnúť poskytovateľ liečby systémom Invisalign a individuálny liečebný plán. Čas trvania liečby sa môže líšiť v závislosti od individuálnych potrieb pacienta a bude ho musieť určiť váš poskytovateľ liečby.

Loading...