Vyhlásenie

Poskytovatelia liečby Invisalign uvedení vo funkcii Nájsť poskytovateľa Invisalign sú licencovaní ortodontisti a zubní lekári, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti Align technology, a ktorí poskytujú nezávislé zdravotné poradenstvo a služby. Funkcia Nájsť poskytovateľa Invisalign je určená výlučne ako nástroj, ktorý vám má pomôcť nájsť poskytovateľa liečby Invisalign podľa vášho výberu, ktorý vám poskytne počiatočnú konzultáciu Invisalign, a vy sa musíte sami nezávisle rozhodnúť, či je daný konkrétny poskytovateľ liečby Invisalign pre vás ten správny. Spoločnosť Align Technology neposkytuje žiadnu garanciu ani nezaručuje dosiahnuteľnosť výsledku akejkoľvek konkrétnej liečby, ako ani to, že budete spôsobilý pacient na liečbu Invisalignom. Len poskytovateľ liečby Invisalign dokáže určiť vašu vhodnosť na liečbu Invisalignom a možnosti liečby. Poskytovatelia liečby Invisalign uvedení vo funkcii Nájsť poskytovateľa Invisalign majú ukončené školiace kurzy ponúkané spoločnosťou Align Technology, ktoré sú potrebné na to, aby mohli začať liečiť pacientov pomocou systému Invisalign. Označenia Invisalign (napr., Platinum Elite (PE), Platinum (P)) sú primárne založené na relatívnom počte historických liečení Invisalignom, ktoré poskytovateľ liečby Invisalign vystavil alebo sa zaviazal vystaviť. Stav poskytovateľa liečby Invisalign a označenia Invisalign sa nepovažujú za oblasti špecializácie príslušnými stomatologickými asociáciami vo vašej krajine. Poradia zobrazovania poskytovateľov liečby Invisalign sú primárne založené na počte historických liečení Invisalignom, ktoré poskytovateľ liečby Invisalign vystavil alebo sa zaviazal vystaviť. Zoznam poskytovateľov liečby Invisalign nie je úplný a vo vašej oblasti môžu byť aj ďalší poskytovatelia liečby Invisalign.