Visit our social media channels

Skip to main content

Koľko to bude stáť?

Úsmev dokáže podporiť vašu dôveru, sebaúctu a radosť

Keď sa nad tým zamyslíte, tak vylepšenie vášho úsmev je viac než len kozmetická úprava. Je to o tom, že robíte niečo pre seba – aby ste mohli byť viac... sami sebou.

My však chápeme, že cena je veľmi dôležitý faktor. Rovnako ako v prípade každej ortodontickej liečby, cena za Invisalign je závislá od konkrétneho prípadu, ako je napríklad zložitosť problému a potrebná doba liečby. To znamená, že vám nevieme povedať presnú cenu, až kým nenavštívite poskytovateľa Invisalignu.

Cena je všeobecne porovnateľná s tradičnými stálymi zubnými strojčekmi. A hoci cenu dokáže presne určiť len poskytovateľ Invisalignu, cena liečby Invisalignom je obyčajne v rozmedzí od 3000 do 6000 . Ak je však vyžadované len drobné posunutie zubov, cena môže začínať na úrovni 2000 .

Ak sa chcete dozvedieť o približnej cene vašej liečby Invisalignom, obráťte sa na najbližšieho poskytovateľa Invisalignu a dohodnite si úvodnú konzultáciu.

Find out more...

Ste pripravený(-á) absolvovať ďalšie kroky? Nájdite najbližšieho poskytovateľa Invisalignu.
Máte otázku? Prečítajte si najčastejšie otázky.

Prevziať informačný balíček

Prevziať informačný balíček Požiadať o bezplatný
informačný balíček

Príbehy o úsmeve

Príbehy o úsmeve Pozrite si videá