Visit our social media channels

Skip to main content

Je Invisalign vhodný pre vás?

Invisalign® lieči rad problémov s krivými zubami, od drobného posunutia zubov až po zložitejšie prípady. Bez ohľadu na problém, výsledkom je nový, symetrickejší úsmev, ktorý budete chcieť ukázať každému.

Toto sú niektoré z problémov s krivými zubami, ktoré môžu byť liečené Invisalignom.

Preplnený chrup je prípad, kedy v čeľusti nie je dostatočný priestor pre správne umiestnenie všetkých zubov.

 

Doširoka umiestnené zuby je prípad, kedy je na čeľusti medzi zubami veľký priestor.

 

Skrížený zhryz je prípad, kedy sú horná a spodná čeľusť vzájomne posunuté. V tomto prípade obyčajne jeden alebo niekoľko horných zubov zakusuje z vnútornej strany spodných zubov a tento zhryz sa môže vyskytovať vpredu a/alebo na stranách úst.

 

Hlboký zhryz sa vyskytuje, keď sa horné zuby vo veľkej miere prekrývajú so spodnými zubami.

 

Predhryz sa vyskytuje, keď spodné zuby vyčnievajú za predné zuby. Príčinou je obyčajne podrast hornej čeľuste, prerastanie spodnej čeľuste alebo oboje.

 

Hoci je dôležité navštíviť poskytovateľa Invisalignu, aby ste sa dozvedeli, či je liečba Invisalignom vhodná pre vás, už teraz môžete absolvovať hodnotenie úsmevu a získať prehľad o tom, čo považujete za váš konkrétny problém s krivými zubami, a o čom sa potom môžete ďalej poradiť v rámci vašej úvodnej konzultácie o Invisaligne.

Úsmev mení všetko

Úsmev
mení všetko Zistite, ako funguje Invisalign

Jednoduchý krok k novému úsmevu

Jednoduchý krok k novému úsmevu Pozrite si priebeh
liečby Invisalignom