Visit our social media channels

Skip to main content

Odmietnutie zodpovednosti

Poskytovatelia Invisalignu uvádzaní v službe „Hľadať poskytovateľa Invisalignu“ sú licencovaní ortodontisti a zubní lekári, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti Align Technology a ktorí poskytujú nezávislé lekárske rady a služby. Služba „Hľadať poskytovateľa Invisalignu“ slúži len ako pomôcka, ktorá vám pomôže vyhľadať poskytovateľa Invisalignu podľa vášho výberu na účely úvodnej konzultácie o Invisaligne. Vy sami nezávisle rozhodnete o tom, či konkrétny poskytovateľ Invisalignu je ten správny pre vás. Spoločnosť Align Technology neposkytuje žiadnu záruku na dosiahnutie konkrétneho výsledku liečby, ani na to, že budete vhodný kandidát na liečbu Invisalignom. Len váš poskytovateľ Invisalignu dokáže určiť, či ste vhodný kandidát na liečbu Invisalignom a pre ponúkané možnosti liečby.

Každý poskytovateľ Invisalignu uvádzaný v službe „Hľadať poskytovateľa Invisalignu“ absolvoval školenie organizované spoločnosťou Align Technology, ktoré je podmienku pre poskytovanie liečby pacientom so systémom Invisalign. Označenia Invisalign (napr. Platinum Elite (PE), Platinum (P)) sú založené predovšetkým na relatívnom počte predchádzajúcich liečob Invisalignom, ktoré poskytovateľ Invisalignu poskytol, alebo ktoré sa zaviazal poskytnúť. Príslušné asociácie zubárov vo vašej krajine nepovažujú stav poskytovateľa Invisalignu ani označenia Invisalign za oblasti špecializácie.

Poradie, v akom sú poskytovatelia Invisalignu uvádzaní vo výsledkoch hľadania, je založené predovšetkým na relatívnom počte predchádzajúcich liečob Invisalignom, ktoré poskytovateľ Invisalignu poskytol, alebo ktoré sa zaviazal poskytnúť. Zoznam poskytovateľov Invisalignu nie je vyčerpávajúci a vo vašom okolí môžu pôsobiť aj ďalší vyškolení poskytovatelia Invisalignu.