Visit our social media channels

Skip to main content

Najčastejšie otázky

Invisalign je prakticky neviditeľná pomôcka na vyrovnanie zubov a získanie úsmevu, o akom ste vždy snívali. Pomocou modernej počítačovej technológie 3D zobrazenia znázorní Invisalign celý váš plán liečby na základe predpisu vášho poskytovateľa Invisalignu, z východiskovej pozície až po konečnú žiadanú pozíciu zubov. Potom vám bude na mieru vyrobený rad priehľadných vyrovnávačov, špeciálne pre vaše zuby. Vyrovnávače pomaly posúvajú zuby. Každý vyrovnávač sa nosí približne dva týždne predtým, než sa vymení za ďalší z radu. Vyrovnávače postupne posúvajú zuby smerom do určenej konečnej pozície. Dobu trvania liečby Invisalignom určí váš poskytovateľ Invisalignu na základe vašich konkrétnych potrieb.

Vyrovnávače Invisalign sú takmer neviditeľné. Nikto si nemusí ani všimnúť, že nosíte tieto takmer neviditeľné vyrovnávače, takže Invisalign takmer bezproblémovo zapadne do vášho životného štýlu a každodenného kontaktu s inými osobami.

Vyrovnávače Invisalign sú snímateľné a prinášajú žiadanú flexibilitu pri jedení a pití – stačí ich len sňať. Vyrovnávače môžete sňať, aby ste si mohli bežným spôsobom umyť zuby a použiť dentálnu niť na získanie sviežeho dychu a zachovanie správnej ústnej hygieny.

Narozdiel od tradičných stálych zubných strojčekov Invisalign nemá žiadne kovové držiaky či drôty. To znamená, že vo väčšine prípadov strávite menej času nastavovaním v ordinácii poskytovateľa Invisalignu.

Invisalign navyše umožňuje zobraziť virtuálny výsledok a plán liečby ešte predtým, než začnete s liečbou, takže sa oboznámite s tým, ako by mali vaše zuby vyzerať po absolvovaní liečby.

Zubní lekári a ortodontisti v minulosti roky úspešne používali snímateľné pomôcky. Vďaka použitiu 3D výpočtovej technológie spoločnosti Align Technology a možnostiam hromadného prispôsobenia podľa potrieb pacientov systém Invisalign môže byť použitý na liečbu širokej skupiny pacientov, ktorí si želajú rovnejšie zuby. Jedinečný softvér ClinCheck® umožňuje pacientom pozrieť si plán liečby od začiatku až po koniec ešte pred začatím samotnej liečby.

Spoločnosť Align Technology, Inc., výrobca Invisalignu, bola založená v roku 1997.

Dr. H.D. Kiesling si už v roku 1945 predstavoval, že jedného dňa moderné technológie umožnia používať rad pomôcok na rovnanie zubov na dosiahnutie posunutí v rozsahu, v akom je to potrebné na účely komplexnej ortodontickej liečby. Spoločnosť Align Technology premenila túto víziu na realitu. Pomocou modernej počítačovej technológie spoločnosť Align Technology vyrába Invisalign, rad priehľadných vyrovnávačov vyrobených na mieru. Pacient postupne nosí všetky vyrovnávače na pozvoľné posunutie zubov v hornej aj dolnej klenbe.

Viac ako 4 milióna pacientov na celom svete bolo liečených Invisalignom. Počet úsmevov upravených Invisalignom rastie každý deň.

Invisalign sa predáva prostredníctvom modelu priameho predaja vo viac ako 45 krajinách, konkrétne v USA, Kanade, Európe, Číne, Japonsku a Ázii a Tichomorí, a prostredníctvom distribútorov v menších, rozvíjajúcich sa krajinách Európy, Blízkeho východu a Afriky (krajiny EMEA) a Latinskej Ameriky.

Rovnako ako v prípade iných typov ortodontickej liečby, cena za Invisalign je závislá od zložitosti vášho problému a priebehu liečby. Cena je všeobecne porovnateľná s tradičnými stálymi zubnými strojčekmi. A hoci cenu dokáže presne určiť len poskytovateľ Invisalignu, cena liečby Invisalignom je obyčajne v rozmedzí od 3000 do 6000 . Ak je však vyžadované len drobné posunutie zubov, cena môže začínať na úrovni 2000 .

Dohodnite si návštevu u poskytovateľa Invisalignu a absolvujte úvodnú konzultáciu. Nájdite poskytovateľa Invisalignu vo svojom okolí ešte dnes.

Vyrovnávače Invisalign fungujú na princípe riadeného posúvania zubov. Na rozdiel od tradičných zubných strojčekov Invisalign nielenže riadi rozsah posúvania každého vyrovnávača, ale aj čas posúvania.  Takže v každej etape môžu byť posúvané len určité zuby v závislosti od plánu liečby pre konkrétnu etapu. Týmto spôsobom je sila aplikovaná efektívne na posúvanie zubov do žiadanej určenej pozície.

Prakticky neviditeľné vyrovnávače sú vyrobené z pevného zdravotníckeho termoplastu, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre systém Invisalign. Vyrovnávače sú vyrábané na mieru a pevne priliehajú k zubom.

Hoci Invisalign môže byť použitý prakticky na základe akejkoľvek liečebnej filozofie, jeho použitie si vyžaduje špeciálne školenie. Každý ortodontista a zubný lekár, ktorý sa zaujíma o liečbu pacientov Invisalignom, musí absolvovať školenie, aby získal kvalifikáciu a skúsenosti s rôznymi požiadavkami na liečbu pacientov ešte predtým, ako jeho ordinácia prijme pacientov na liečbu. Viac ako 82 tisíc zubných lekárov a ortodontistov na celom svete je už vyškolených v oblasti liečby pacientov Invisalignom. Nájdite poskytovateľa Invisalignu vo svojom okolí.

Skúsený poskytovateľ Invisalignu dokáže použiť Invisalign na liečbu anomálií väčšiny dospelých a adolescentov, ktorí si želajú lepší úsmev. Pre dospievajúce osoby: Poraďte sa so svojím poskytovateľom Invisalignu o tom, či Invisalign Teen je ten správny spôsob liečby pre vaše dieťa.

Intervaly návštev sú všeobecne rovnaké ako pri tradičnom zubnom strojčeku, ale môžu byť oveľa kratšie a pacient trávi pri návšteve zubného lekára či ortodontistu menej času v kresle, pretože nie je nutné nastavovať drôty ani držiaky.  Pacienti zvyčajne navštevujú svojho poskytovateľa Invisalignu každých 4 až 6 týždňov s cieľom zaistiť, že liečba pokračuje podľa plánu, a na prevzatie si ďalších niekoľkých súprav vyrovnávačov Invisalign. Váš poskytovateľ Invisalignu však rozhodne o dĺžke intervalu na základe konkrétneho plánu liečby.

Celková doba trvania liečby je závislá od zložitosti liečby a je všeobecne porovnateľná s nosením tradičného zubného strojčeka. Liečba bežne trvá od 9 do 18 mesiacov. V rámci konzultácie vám poskytovateľ Invisalignu môže poskytnúť podrobnejšie informácie.

Niektoré osoby môžu vnímať na začiatku každej novej etapy liečby po nasadení nového vyrovnávača prechodný, mierne nepríjemný pocit, ktorý trvá len niekoľko dní. Ide o normálny jav, ktorý je bežne opisovaný ako pocit tlačenia. Je to znamenie, že vyrovnávače fungujú – postupne posúvajú zuby a pomáhajú vám dosiahnuť konečný výsledok. Tento nepríjemný pocit sa obyčajne vytratí v priebehu niekoľkých dní.

Poskytovateľ Invisalignu dokáže použiť Invisalign na liečbu prehryzov u väčšiny dospelých a adolescentov. Poraďte sa s poskytovateľom Invisalignu o tom, či je tento systém pre vás vhodný.

Len váš poskytovateľ Invisalignu dokáže určiť, či ste vhodný kandidát na liečbu Invisalignom.

Vzhľadom k tomu, že mostíky pevne spájajú dva alebo viac zubov dohromady, vytvárajú veľký odpor pri posúvaní zubov. Váš poskytovateľ Invisalignu bude vedieť určiť, či mostíky budú faktorom pri liečbe.

(Zubné) korunky obyčajne nie sú faktorom pri liečbe Invisalignom. V určitých prípadoch sú však na zuby lepené malé kompozitné pomôcky, tzv. „upevnenia“, ktoré pomáhajú dosiahnuť určité posunutie a ktoré sa ťažšie nalepujú na korunky než na zuby. V týchto prípadoch je nutné starostlivo zvážiť umiestnenie koruniek. Obráťte sa na poskytovateľa Invisalignu, ktorý vám poradí.

Áno. Medzery medzi zubami sa všeobecne ľahko uzavierajú s Invisalignom. Poraďte sa s poskytovateľom Invisalignu o tom, či je tento systém pre vás vhodný.

TMJ je temporomandibulárny (čeľustný) kĺb. U osôb trpiacich ochorením TMJ sa môže prejavovať rad problémov s čeľustným kĺbom, u niektorých môže použitie pomôcok a liečby, ako je napríklad Invisalign, vyvolávať zápal. U niektorých osôb sa stav môže zlepšiť, ostať rovnaký alebo sa môže dokonca zhoršiť. Ak sa chcete dozvedieť, či váš problém s temporomandibulárnym kĺbom bude mať negatívny vplyv na liečbu, poraďte sa s poskytovateľom Invisalignu.

Nosenie držiaka po ortodontickej liečbe je dôležitý krok, pretože držiak udržiava zuby stabilizované v novej pozícii. Ak si želáte, aby vaše zuby ostali v ideálnej pozícii, odporúčame vám, aby ste nosili držiak podľa pokynov poskytovateľa Invisalignu. V mnohých prípadoch bude váš posledný vyrovnávač vaším dočasným držiakom, až kým sa nerozhodne o konkrétnej možnosti uchytenia. Váš poskytovateľ Invisalignu vám poradí o dlhodobejších možnostiach uchytenia.

Niekoľko pacientov liečených Invisalignom už podstúpilo liečbu zubným strojčekom niekedy v minulosti, často vo svojej mladosti. Invisalign obyčajne dokáže napraviť posunutie, ku ktorému dochádza po použití zubného strojčeka. Toto posunutie sa bežne nazýva aj recidíva.

Významný počet pacientov je liečených kombináciou zubného strojčeka a Invisalignu. Poraďte sa s poskytovateľom Invisalignu o tom, aká liečba je tá najlepšia pre vás.

Nie. Na rozdiel od tradičných drôtov a držiakov môžete počas liečby jesť všetko, na čo si zmyslíte, pretože pred jedením a pitím si vyrovnávač vyberiete. Z tohto dôvodu sa nemusíte zdržiavať žiadneho zo svojich obľúbených jedál a pochúťok. Tiež je dôležité, aby ste si umyli zuby a použili dentálnu niť po každom jedle a pred opätovným vložením vyrovnávačov na zachovanie správnej hygieny.

Vyrovnávače je nutné nosiť počas celej doby liečby, okrem jedenia, umývania zubov a používania dentálnej nite.

Drvivá väčšina pacientov sa nestretla so žiadnym vplyvom na reč. Rovnako ako v prípade tradičných ortodontických pomôcok aj v tomto prípade je začiatok nosenia spojený s prispôsobením sa niečomu novému v ústach.

Neodporúčame vám fajčiť, keď nosíte vyrovnávače, pretože na vyrovnávačoch by sa mohli vytvárať škvrny alebo by sa vyrovnávače mohli zafarbiť.

Neodporúčame vám žuť žuvačku, keď nosíte vyrovnávače, pretože žuvačka sa môže prilepiť k vyrovnávačom. Odporúčame vám, aby ste si vyrovnávače vybrali pred každým veľkým či malým jedlom.

Najlepší spôsob, ako čistiť vyrovnávače, je použiť kefku a vyrovnávače opláchnuť vo vlažnej vode, a potom použiť produkt Invisalign Cleaning Crystals alebo špeciálne čistiace tablety. Je dôležité, aby ste si umyli zuby po každom jedle a pred opätovným vložením vyrovnávačov na zachovanie správnej hygieny.

Je Invisalign vhodný pre vás?

Je Invisalign vhodný pre vás? Zistite

Príbehy o úsmeve

Príbehy o úsmeve Pozrite si videá